Postępowanie sądowe


 

W sytuacji, gdy wyczerpane są wszelkie możliwe polubowne sposoby rozwiązania sytuacji sprawa trafia z reguły do sądu. Postępowanie sądowe jest to rodzaj postępowania, które odbywa się przez sądami i ma na celu rozpatrzenie oraz rozstrzygnięcie sprawy lub wykrycie przestępstwa i jego sprawcy.

Wyróżnia się trzy rodzaje postępowań sądowych:

  • cywilne – podlegające Kodeksowi Postępowania Cywilnego,
  • karne – podlegające Kodeksowi Postępowania Karnego,
  • administracyjne – podlegające Kodeksowi Postępowania Administracyjnego.

Adwokaci z naszej kancelarii prawnej reprezentują Klientów w każdym z wyżej wymienionych postępowań sądowych. Ponadto udzielają porad prawnych i przygotowują niezbędną dokumentację w danej sprawie. Podejmują się reprezentowania pokrzywdzonych i oskarżonych, powodów i pozwanych. Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy zapoznają się z sytuacją – przy otrzymaniu nowej sprawy bądź przy przejęciu sprawy z innej kancelarii, którą zmienił Klient. Oczekujemy pełnego przedstawienia zagadnienia i zapewniamy dochowanie tajemnicy zawodowej.