Kancelaria


 

W ramach kancelarii współpracują ze sobą adwokat Mariusz Bartosiak, który jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.


Adwokaci udzielają pomocy prawnej jako obrońcy w sprawach karnych i pełnomocnicy w sprawach cywilnych (rozwód, zapłata, podział majątku, spadek). Kancelaria Prawna ma siedzibę na terenie miasta stołecznego Warszawa.


Spotkanie z adwokatem w celu uzyskania pomocy prawnej może się odbyć w naszej siedzibie przy Al. Solidarności 119/125 lok. 97, skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II. W wyjątkowych wypadkach jest możliwość spotkania z klientem poza biurem.


Nasza Kancelaria Prawnicza skupia się w głównej mierze na udzielaniu porad prawnych, gdyż to ona jest zazwyczaj wystarczającym środkiem pozwalającym korzystnie rozwiązać problem klienta. W przypadku bardziej skomplikowanej sytuacji prawnej i związanej z tym potrzeby klienta Kancelaria Adwokacka prowadzi całą sprawę, łącznie z występowaniem przed sądami i urzędami. Kancelaria prawna z  Warszawy - sprawy karne, rozwody, prawo spadkowe.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

W celu uzyskania informacji odnośnie kosztów pomocy prawnej zapraszam do złożenia stosownego zapytania.Zapraszamy do współpracy.