Każdy z nas słyszał w telewizji, radiu lub prasie o wielu przestępstwach – morderstwach, spektakularnych kradzieżach czy porwaniach. Jednak w rzeczywistości (adwokat) prawo karne Warszawa, jako ochrona przed niepożądanymi społecznie zdarzeniami, zatacza zdecydowanie szersze kręgi i może dotykać każdego z nas, chociażby w kontekście poszkodowanych. Z drugiej strony czasami ludzkie roztargnienie lub nieświadomość sprawia, że możemy zostać oskarżeni o wykroczenie czy przestępstwo.


Nieznajomość zawiłych treści ustaw i paragrafów uniemożliwia skuteczną obronę podczas całego postępowania sądowego. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii adwokackiej (Warszawa), gdzie uzyskać można pomoc i wsparcie w skomplikowanych sprawach dotyczących wykroczeń czy przestępstw.


Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc we wszystkich gałęziach prawa karnego, jak np. utrata zdrowia i życia, kradzież mienia i własności intelektualnej czy przestępstwa na tle seksualnym.


Wsparcie w zakresie prawa karnego udzielane jest przez przyjmującego w Warszawie adwokata Tomasza Ode. Obejmuje ono przede wszystkim:

  • świadczenie porad prawnych (zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym),
  • reprezentowanie klienta przed organami sądu podczas każdego etapu postępowania (przygotowawczego – np. sporządzanie dokumentacji dowodowej; rozpoznawczego – rozprawy sądowe; i wykonawczego – pomoc w formułowaniu apelacji, odwołań lub wniosków).

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, adwokat udziela pomocy również w takich sprawach, jak postępowanie karne wykonawcze. W takim wypadku może wesprzeć skazanego w zakresie formułowania różnego rodzaju wniosków prawnych, takich jak np.:

  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
  • rozłożenie grzywny na kilka rat,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zapewnia również pomoc osobom pokrzywdzonym. Opiera się ona przede wszystkim na doradztwie przy formułowaniu wniosku o wszczęcie postępowania sądowego oraz oświadczenia o działaniu w formie oskarżyciela posiłkowego. Reprezentuje także pokrzywdzonego przez cały czas trwania sprawy.

Adwokat pomaga również w postępowaniach dotyczących:

  • odszkodowania w przypadku błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego czy utraty zdrowia i życia,
  • zadośćuczynienia – w przypadku uszczerbku na zdrowiu, krzywdy, cierpienia i bólu w związku np. z utratą bliskiej osoby,
  • świadczeń rentowych – w przypadku utraty zdrowia lub całkowitej niezdolności do pracy.

W swoim działaniu kieruje się zasadą, aby wszystkie sprawy karne, które prowadzi, kończyły się tak samo: osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona. 

Współpracując z moją Kancelarią, mogą mieć Państwo pewność, że kieruje się ona zasadą ścisłej specjalizacji w dziedzinie prawa karnego, abym jako rzetelny adwokat, mógł zapewnić klientowi skuteczną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł.Adwokat sprawy karne Warszawa

Otrzymałeś akt oskarżenia dotyczący przestępstwa, którego nigdy nie popełniłeś? Zastanawiasz się jak wyjść z tej skomplikowanej sytuacji, aby wszystko wróciło do normy? W takim razie dobrze trafiłeś, ponieważ takimi sprawami zajmuje się nasza kancelaria prawo karne Warszawa i okolice to obszar, na którym świadczymy swoje usługi.

Adwokat sprawy karne Warszawa – na samym początku odpowiednie organy ścigania zajmują się zbieraniem dowodów, następnie odbywa się postępowanie przygotowawcze, a finałem wielu spraw jest postępowanie karne przed sądem. Jak się bronić w takich sytuacjach i czy w ogóle istnieje sens, aby do obrony podchodzić samodzielnie?

Kancelaria prawo karne Warszawa – Proces karny

W wielu przypadkach obrona zależy od kilku indywidualnych czynników, takich jak np. okoliczności popełnionego przestępstwa (lub inne okoliczności, które wskazują na niewinność), stopień zawinienia sprawcy, tak jak również warunki sprawcy. Każda tego typu sprawa karna prowadzona przed sądem powinna zostać skonsultowana z odpowiednimi osobami takimi jak adwokat prawo karne Warszawa jest miastem, w którym doświadczonych adwokatów na szczęście nie brakuje.

Adwokat prawo karne Warszawa – Uniewinnienie oskarżonego

W prawie karnym istnieje również coś takiego jak uniewinnienie oskarżonego i dzieje się to w dwóch, określonych przypadkach:

1. Uniewinnienie może nastąpić, gdy podczas postępowania sądowego dowody dostarczone przez oskarżycieli nie są wystarczające lub w przypadku, gdy dowodów potwierdzających popełnienie niedozwolonego czynu nie ma w ogóle.

2. Druga sytuacja wygląda w ten sposób, że w przypadku orzeczenia przez sąd czyn, który popełnił oskarżony nie jest traktowany jako czyn zabroniony i żadne regulacje nie mówią o tym, to w takim przypadku sąd również jest skory do uniewinnienia postępowania karnego.

(adwokat sprawy karne warszawa, adwokat prawo karne warszawa, kancelaria prawo karne warszawa)