Odszkodowania


 

Segment naszej działalności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego stanowią sprawy o odszkodowania. Podejmujemy się pomocy w postaci udzielenia porad prawnych – w formie ustnej bądź pisemnej. Jesteśmy także przygotowani na reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i możemy występować w roli pełnomocnika Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz organami administracyjnymi.

Oferujemy wsparcie prawne dla osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Przyjmujemy nowe sprawy i prowadzimy je od początku, jak też sprawy bieżące, na każdym etapie ich zaawansowania. Możemy także przejąć sprawy starsze, gdzie zapadła decyzja – wówczas pomagamy Klientom zabiegać o nową decyzję, jeżeli wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone bądź miała miejsce całkowita odmowa wypłaty należności.

O pomoc do naszej kancelarii adwokackiej mogą zgłosić się osoby, które chcą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu:

  • błędu w sztuce lekarskiej,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku komunikacyjnego,
  • niewykonania bądź nienależytego wykonania warunków umowy.

W przypadku szkód wyrządzonych w wyniku innych działań niedozwolonych również można skontaktować się z naszą kancelarią. Adwokaci ocenią wówczas czy przepisy Kodeksu cywilnego mają tu zastosowanie, czy posiłkować się należy Kodeksem karnym. W naszej kancelarii udzielamy szczegółowych informacji, w których przedstawiamy podstawy prawne do ubiegania się o odszkodowanie, o których często osoby poszkodowane nie wiedzą i nie podejmują w związku z tym działań w kierunku wystosowania roszczeń.